Posts Tagged “centralni trgovinski modul”

Centralni moduli

By |

Centralni moduli

POSTRADE CENTRALNI MODULI ZA UČINKOVITO CENTRALNO TRGOVINSKO POSLOVANJE PO POSAMEZNIH STOPNJAH: Stopnja 1 Centrala              Prenosi arhiv poslovalnic na centralo Centrala              Centralni pregled podatkov in izpisi po posameznih poslovalnicah Stopnja 2 Enote                   Uparjanje artiklov in vzpostavitev centralnega šifranta blaga Stopnja 3 Centrala              Izpisi za vse poslovalnice na…

Go Top