Osnovni moduli

POSTRADE OSNOVNI MODULI V OSNOVI POKRIVAJO SLEDEČA PODROČJA:

Prodaja

Različna gotovinska in negotovinska plačilna sredstva

Izpisi računov na paragonski blok ali A4 račun

Prodaja blagajniškim ali pogodbenim kupcem

Možnost vnosa novega kupca preko blagajne

Možnost dostopa do blagajne preko back office-a

Vnos procenta popusta na postavko ali celoten račun

Dodajanje opisa računa na račun

Pregled cenika preko blagajne

Štirje načini vnosa artikla na račun

Hiter pregled zadnjega računa

Z dodajanjem artiklov na račun sprotno seštevanje zneska za plačilo

Možnost delitve plačila na različna plačilna sredstva

Samodejen izračun vračila pri gotovini

Možnost naknadnega dodajanja kupca na račun v okviru istega dneva

Pregled evidence računov za tekoči dan ali za dneve nazaj

Zaključek blagajne za blagajnika po plačilnih sredstvih

Avtomatski storno računov z uporabo gesla

Možnost ponovnega izpisa računa na paragon ali A4

Izpisi iz prodaje

Nabava

Kreiranje in pregled osnovnih nabavnih dokumentov

Preko nabavnih dokumentov vnos celotne kalkulacije artikla

Možnost vnosa datuma dobave pred tekočim datumom

Uvoz in izvoz premikov med poslovalnicami

Vmesnik za izpis regalnih in ostalih etiket

Pri premikih izbira vzroka premika

Pri dodajanju artiklov na nabavni dokument prikazana trenutno zaloga artikla, zadnja nabava in zadnja prodaja artikla

Izpis poličnih in EAN nalepk glede na artikle na prevzemu

Možnost odložitve dokumentov in kasnejše nadaljevanje

Pregled celotnega dokumenta pred potrditvijo

Generiranje novih ali internih barkod preko nabave

Znižanja cene artikla za delno ali celotno zalogo

Urejanja nepotrjenih dokumentov

Možnost duplikata nabavnih dokumentov

Avtomatski storno dokumenta z geslom

Ločen prikaz potrjenih in nepotrjenih dokumentov

Iskanja po številki dokumenta

Izpisi iz nabave

Pregled arhive kreiranih poličnih iz prevzemnih dokumentov

Šifranti

V vseh šifrantih omogočeni filtri za iskanje in možnost iskanja po delu naziva

Možnost brisanja zapisov iz šifranta in pregled brisanih zapisov ter možnost obnovitve brisanega podatka.

Možnost natisniti šifrant

Šifrant artiklov

Šifrant barkod

Šifrant pogodbenih kupcev

Šifrant blagajniških kupcev

Šifrant dobaviteljev

Šifrant blagovnih skupin

Šifrant operaterjev

Šifrant vzrokov premikov

Izpisi

Izpisi za optimizacijo zalog

Izpisi iz zaloge

Izpisi iz prodaje

Izpisi iz nabave

Izpisi iz inventure

Kartica artikla

Knjiga izdanih računov

Izpisi vseh šifrantov

Izvoz podatkov za DURS

Inventura

Celotna, delna ali evidenčna inventura

Prenos artiklov na popisne liste preko prenosnih čitalcev

Možnost storna popisnega lista

Po obračunu inventure izpis popisnih razlik in možni popravki, šele nato vzpostavitev inventurnih zalog

Izpisi iz inventure

Pregled izpisov za pretekle inventure

Razno

Prijave v program z uporabniških imenom in geslom

Brisanje neaktivnih artiklov

Uporaba prenosnih čitalcev pri popisih blaga, nabavi, izpisu poličnih in nalepk, naročanju

Storitveni artikli

Program prilagojen na touch-screen blagajno

Področje za izpis poličnih in EAN nalepk

Pregled cenika artiklov tudi iz Back offica

Pregled programskih dopolnitev po verzijah programa

Potrdite