Centralni moduli

POSTRADE CENTRALNI MODULI ZA UČINKOVITO CENTRALNO TRGOVINSKO POSLOVANJE PO POSAMEZNIH STOPNJAH:

Stopnja 1

Centrala              Prenosi arhiv poslovalnic na centralo

Centrala              Centralni pregled podatkov in izpisi po posameznih poslovalnicah

Stopnja 2

Enote                   Uparjanje artiklov in vzpostavitev centralnega šifranta blaga

Stopnja 3

Centrala              Izpisi za vse poslovalnice na nivoju centrale

Centrala              Upravljanje centralnih šifrantov artiklov in BS

Enote                  Centralni sistem premikov med enotami

Enote                  Možnost blokade spremembe naziva artiklov v enotah

Enote                  Možnost blokade odpiranja novih artiklov v enotah

Stopnja 4

Centrala              Centralne akcije in popusti

Centrala              Centralni nabavni ceniki – ceniki dobaviteljev

Centrala              Centralni ceniki za kupce

Centrala              Centralna analiza naročil

Centrala              Izločitev določenih BS iz nalaganja pik na nivoju centrale

Enote                   Izločitev določenih BS iz nalaganja pik na nivoju enote

Centrala              Intrastat poročanje na nivoju centrale

Enote                   Možnost interventnih prenosov iz centrale

Potrdite